Recensies
Kunstwinkelpublikatie: fine art & macanas
In intuitieve, lyrisch abstracte beelden laat Toos van Poppel in haar schilderijen ‘de schoon-heid van het verval’ zien….. een huid die door-leefd is…. de onderliggende lagen weer tevoor-schijn…. Het uitgangspunt van Van Poppels werk is emotie. Opvallend is dat zij twee tegenpolen verenigt zoals kracht en ingehouden energie, luchtig en zwaar en licht en donker.”
Citaat uit: Kunstenaars en Galerijen (Belgie)
“Het inhoudelijk filosofisch gedachtengoed dat haar heeft beroerd, laat haar niet los alvorens dit beeldend te hebben vastgelegd. De spankracht, in elk werk verweven, krijgt een meerwaarde dank zij haar gebruik van de materie, het sublimeren van de opbouw en het relief, en haar sober maar zuiver kleurgebruik….De relatie tussen mens en ding, mens en kosmos, weet ze op een subtiele manier lyrisch te verweven in haar doeken. Vergeestelijkte beeldvorming… zijn sfeerscheppende expressies, maken haar oeuvre tot universele schoonheid.”
Citaat uit: het magazine Exquisite
“Behalve acryl komen we o.a. ook papier, stoffen, huiden, bladkoper en hout op haar doeken tegen. Alle werken hebben stopkracht. Het zal de ingetogen bevlogenheid zijn die op de een of andere manier aan de oppervlakte dient te komen.”
Tekst n.a.v.: expositie in Zuid-Schermer
“Ze houdt van ‘afgeschreven’ dingen, zoals een oud stukje lood of een verkreukeld stukje zijde, die op zichzelf al een verhaal te vertellen hebben. Er ontstaat een gelaagdheid waaruit geschiedenis spreekt. Schoonheid en verval gaan hand in hand in de schilderijen. Ze heeft regelmatig een solo expositie en ze neemt deel aan kunstbeurzen in binnen- en buitenland. Haar werk maakt deel uit van particuliere en zakelijke collecties.”